Sunrise Bewindvoering
uw financiën in vertrouwde handen

Actualiteiten

Nieuws


Terug naar overzicht

22-02-2023

Een gokverslaafde tegen zichzelf beschermen Bron: André Moerman18-02-2023 10:40 uur

Een gokverslaafde tegen zichzelf beschermen
Bron: André Moerman18-02-2023 10:40 uur (www.schuldinfo.nl)
Wanneer je een gokverslaving hebt kun je jezelf inschrijven in CRUKS, zodat je minimaal zes maanden niet meer via Nederlandse goksites, Nederlandse speelhallen en casino's kunt gokken. Wat kun je als bewindvoerder doen, wanneer de onder bewind gestelde niet aan deze vorm van zelfbescherming wil meewerken? De rechtbank Den Haag moest oordelen op een verzoek van een bewindvoerder voor vervangende toestemming om een onder bewind gestelde in te schrijven in dit register. Volgens de rechtbank Den Haag bestaat hiervoor geen wettelijke basis. Wat wel kan is dat de bewindvoerder de zogenoemde ‘onvrijwillige procedure’ voor inschrijving in het register volgt.Het verzoek
De bewindvoerder vraagt aan de kantonrechter om een machtiging om cliënte wegens haar gokverslaving in te mogen schrijven in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS).
De bewindvoerder heeft het volgende met cliënte per e-mail besproken:

“Ik heb van u geen antwoord gekregen op mijn herhaalde vraag (op 30 januari en 6 februari) of u wilt meewerken aan een vermelding in het Cruksregister. Dit beschouw ik als een weigering om mee te werken. Ook heb ik van u geen bewijs gekregen van inschrijving door uzelf in het register. Ik zal nu bij de kantonrechter een machtiging vragen om dit voor u aan te vragen. Dit doe ik om de bestedingen van uw financiën zo goed mogelijk te laten verlopen.”

Cliënte ontkent gokverslaafd te zijn, maar uit bankafschriften blijkt de verslaving. Ook besteding van de kinderbijslag wordt door cliënte niet verantwoord zoals door haar beloofd, waarbij de mogelijkheid bestaat dat die deels op gaat in gokken. Toelating tot het Cruks-register voorkomt dat cliënte kan gokken in casino's en bij online-gokplatforms.


De kantonrechter oordeelt als volgt.
Op de website van de Kansspelautoriteit staat over de inschrijving in het CRUKS, voor zover hier relevant, vermeld:

“Als bewindvoerder of mentor heeft u wel toestemming van uw cliënt nodig. (…) Geeft uw cliënt geen toestemming? Dan kunt u de kantonrechter om vervangende toestemming vragen.”

De kantonrechter kan niet vast stellen waar deze informatie op is gebaseerd. In de Wet op de Kansspelen is de toestemming van de kantonrechter aan een bewindvoerder voor inschrijving van een betrokkene in het CRUKS niet geregeld. De wettelijke bepaling die overblijft is dan artikel 1:441, tweede lid, BW. Het inschrijven in een register valt naar het oordeel van de kantonrechter onder geen van de in het tweede lid genoemde handelingen, waarvoor toestemming van betrokkene, danwel de kantonrechter, noodzakelijk is.
De gevraagde machtiging kan daarom niet worden verleend.

De bewindvoerder kan overigens wel de Kansspelautoriteit verzoeken om betrokkene in te schrijven in het Cruks. Daarvoor geldt de zogenoemde onvrijwillige procedure.

Het verzoek wordt afgewezen.


De onvrijwillige procedure
De kantonrechter verwijst naar de zogenoemde 'onvrijwillige procedure' voor inschrijving in Cruks. Een partner, kind of andere direct betrokkene kan hier via de kansspelautoriteit om vragen. Op de website staat:

U kunt een ander alleen inschrijven in Cruks als u kunt aantonen dat u zelf schade heeft door het gokken. Bijvoorbeeld:

De speler gokt met geld dat u niet kan missen, bijvoorbeeld met geld dat bedoeld is voor het betalen van rekeningen, studie van uw kinderen of voor het pensioen
De speler gokt met geleend geld, kan rekeningen niet betalen of heeft schulden
De speler kan door het gokken niet meer goed werken of studeren
De speler kan door het gokken niet meer goed voor zichzelf zorgen, heeft psychische problemen en dit raakt u persoonlijk, bijvoorbeeld omdat de speler niet meer goed voor uw kinderen kan zorgen, liegt over het gokken, geen vrienden of familie meer ziet
Een verzoek van een bewindvoerder of curator verwijst de Kansspelautoriteit dus naar de kantonrechter. Maar dat is dus niet juist, zo blijkt uit de hier vermelde uitspraak van de rechtbank Den Haag. Zij zouden als wettelijk vertegenwoordiger zelf een verzoek tot inschrijving in Cruks moeten kunnen indienen, ook al hebben ze persoonlijk geen schade van het gokken geleden. Mocht de onder bewind gestelde het met de inschrijving in Cruks niet eens zijn, dan staat uiteraard wel de klachtprocedure bij de kantonrechter open.

kijk voor meer informatie op https://kansspelautoriteit.nl/veilig-spelen/gokproblemen/ander-inschrijven

Meer informatie
- Rechtbank Den Haag 17 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:1832
- Een ander inschrijven in CruksTerug naar overzichtE-mailen
Bellen
Info